Header image  
Kragerø - Oslo- retur
hver dag
 
  
 
 
 
 

 
 
Dieseltillegg

På grunn av den kraftige økningen i dieselkostnadene den siste tiden har vi innført et dieseltillegg.

Vårt dieseltillegg vil endres dynamisk ihht den ukentlige kostnadsutvikling som de økte råvareprisene for diesel påfører oss og andre transportører.